SERVIS VILJUŠKARA

Ordžavanje, redovni servisi na svim tipovima viljuškara, redovna kontrola ulja, zamena filtera, remonta klipa i klipnjača, održavanje baterije i reparacija istih, dijagnostika, defektiranje kvarova, delovi za sve tipove viljuškara.

Tehnička podška

U mehaničarskim radionicama, koje su opremljene za popravku viljuškara, radi preko 50 specijalizovanih servisera, koji su konstantno u toku sa najnovijim tehničkim inovacijama.

Full Service

Takođe pružamo mogućnost održavanja viljuškara po sistemu „full service“ po kome nakon izvršenog uvida u stanje viljuškara možemo dati fiksnu cenu za kompletne troškove održavanja na mesečnom nivou.

Rezervni delovi

U sedištima sedam filijala i u svakoj operativnoj jedinici kod klijenata, nalazi se magacin za rezervne delove u kojima imamo na raspolaganju više od 15000 delova.